Yoga 
Abonnement

Afspraken met betrekking tot aanwezigheid en afmelding van het abonnement.

Met het ‘4 Lessen’ abonnement heeft de student toegang tot 4 achtereenvolgende lessen en is de student gegarandeerd van een plek voor de les. Dit abonnement wordt stilzwijgend verlengd.

 

Studenten die kiezen voor een eenmalige les, worden niet vanzelfsprekend toegelaten tot de les van die dag. Pas als er plek vrij is dan mogen zij meedoen met de les. Abonnees hebben dus een voorkeur op de plekken.

 

Elke gemiste les wordt ook in rekening gebracht. Inhalen op een andere dag is mogelijk als er een goede reden is hiervoor. Moe, lui of geen zin hebben zijn geen redenen. Inhalen kan pas in overleg met de docent, die dan kijkt als er plek vrij is op een andere dag.

Na 4 weken van afwezigheid, is de student niet gegarandeerd van zijn/ haar plek, vervalt het tegoed en komt iemand van de wachtlijst in aanmerking voor de plek.

 

Besluit de student niet naar een les te komen, dan willen wij daarvan graag op de hoogte worden gesteld. Zo kunnen wij een andere de kans geven om de les te volgen.